Wet kinderopvang, registratie gastouderbureau en tegemoetkoming in de opvangkosten.

Om de veiligheid van uw meest kostbare bezit te waarborgen hanteren wij strenge regels. Wij hanteren de regels zoals voorgeschreven door de GGD. De gemeente Tilburg heeft verklaard dat wij volledig voldoen aan alle eisen van de Wet Kinderopvang. Ondanks onze registratie blijven wij onder jaarlijkse controle van de GGD. Daarnaast voert het samenwerkende geregistreerde gastouderbureau een risico-inventarisatie gezondheid en veiligheid uit.

Kinderopvangtoeslag

Wij werken samen met diverse geregistreerde gastouderbureaus zodat u in aanmerking kunt komen voor kinderopvangtoeslag. U kunt kiezen voor een gastouderbureau dat het beste bij uw wensen en budget past.

Voor meer informatie over de samenwerkende gastouderbureaus en de kinderopvangtoeslag kunt u contact met ons opnemen. Wij maken graag tijd vrij voor een kennismakingsgesprek om één en ander toe lichten. Tevens kunt u kijken op: www.toeslagen.nl voor het maken van een "proefberekening".